کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

فعال حوزه زنان:

رویکرد طالبان نیز نسبت به زنان متفاوت شده است

23 شهريور 1400 ساعت 7:41

تهران- یک فعال حوزه زنان گفت: رویکرد امروز طالبان نسبت به زنان متفاوت شده است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، زهرا نژاد بهرام ، دوشنبه شب در سومین نشست تخصصی افغانستان که با همکاری انجمن ژیوپلیتیک ایران با موضوع زنان و طالبان به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه اخیرا تحولات زیادی در کشور همسایه و برادر ما، افغانستان، صورت گرفته است؛  به قدرت رسیدن طالبان ممکن است عوارض مختلفی برای همه کشورهای منطقه به ویژه افغانستان داشته است.  
وی افزود: اتفاقاتی که در پنجشیر به وقوع می پیوندد، روحیه خشونت گرایی طالبان را شدت می بخشد و متاسفانه این اتفاقات با حمایت کشورهای بزرگی همچون آمریکا، روسیه و چین هدایت می شود. 
این کنشگر سياسی و فعال حوزه زنان تصریح کرد: یکی از جدی ترین مسائلي که افغانستان با آن مواجه شده،  این است که طالبان امروز با بیست سال پیش تفاوت دارد اما همزمان نیز  جامعه افغانستان تفاوت پیدا کرده است. 
نژاد بهرام با بیان اينکه امروز زنان افغان مانند گذشته نیستند، گفت: رشد آگاهی ، سواد و در واقع فضای اقتصادی و سیاسی که مردم در طول 20 سال تجربه کرده اند کار را برای طالبان سخت کرده است که چگونه می توانند حاکمیت خود را گسترده کنند. رویکرد زنان افغانی امروز نسبت به 20 سال پیش تغییر کرده و رویکرد امروز طالبان نیز نسبت به زنان متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: تحمل زنان افغانی که در شهرهای بزرگ تظاهرات می کنند و نوع برخورد طالبان با آن‌ها فاصله زیادی با 20 سال پیش دارد و اين موضوع، موید این است که زنان طالبان را وادار می کنند تا پاسخگو حقوق آن ها باشد. همچنین سياست ورزی رویکرد جدیدی است که تغییر طالبان نسبت به 20 سال قبل را نشان می دهد و شاید این فرصتی برای زنان افغانستان باشد تا بتوانند مطالبات خود را محقق کنند.


کد مطلب: 77499

آدرس مطلب :
https://www.razavi.news/fa/news/77499/رویکرد-طالبان-نیز-نسبت-زنان-متفاوت-شده

رضوی
  https://www.razavi.news