۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۲

ایران ۳ - تایلند صفر/ شاگردان عطایی مردان هزار معبد را به زانو در آوردند

ایران ۳ - تایلند صفر/ شاگردان عطایی مردان هزار معبد را به زانو در آوردند
به گزارش خبرگزاری رضوی، تیم ملی والیبال کشورمان که روز گذشته در اولین دیدار خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا ۳ بر صفر هنگ کنگ را از پیش برداشت. امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به مصاف تایلند رفت.
ترکیب تیم ملی والیبال ایران:
میلاد عبادی‌پور، میثم صالحی، امیرحسین اسفندیار، اسماعیل مسافر، جواد کریمی، علی رمضانی، صابر کاظمی، امین اسماعیل‌نژاد، علی‌اصغر مجرد، رضا عابدین، امیرحسین توخته، مهدی جلوه، محمدرضا حضرت‌پور، ابوالفضل قلی‌پور
هدایت تیم ملی والیبال ایران بر عهده بهروز عطایی است.
ست اول/ ایران ۲۵ - تایلند ۱۷
 • ست اول با امتیازگیری صابر کاظمی برای تیم ملی والیبال ایران آغاز شد.
  در ادامه کاظمی با یک سرویس دقیق و حساب شده امتیاز دوم را به دست آورد.
  کاظمی که در خط سرویس دستش گرم شده بود امتیاز های سوم و چهارم را هم برای ایران به دست آورد تا هم 4 امتاز اول بازی کسب کند و هم ایران را به امتیاز 4 برساند.
  سرویس کاظمی بعد از زدن 5 سرویس به بیرون رفت تا امتیاز اول برای تایلندی ها ثبت شود.
  دفاع روی تور تایلندی ها امتیاز را برای پان ها به همراه داشت.
  در جریان بازی میثم صالحی با یک جال خالی زیبا امتیاز ششم را برای ایران کسب کرد.
  صابر کاظمی با یک آبشار دقیق امتیاز های ایران به 8 رساند تا اولین وقت استراحت فنی با برتری ایران اعلام شود.
  بعد از وقت استراحت فنی سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد.
  سرویس مجرد در زمین تایلند دریافت مناسبی نداشت تا توخته امتیاز 10 را برای ایران به دست آورد.
  در ادامه سرویس کریمی پاسور تیم ملی به تور خورد.
  آبشار تایلندی ها در زمین ایران دریافت نداشت و تبدیل به امتیاز شد.
  سرویس توخته در زمین تایلند دریافت نداشت امتیاز برای ایران شد.
  مجرد امتیاز 16 را برای ایران کسب کرد تا وقت استراحت فنی دوم ست اول هم با برتری ایارن اعلام شود. نتیجه بازی تا به اینجا 16 بر 6 به سود ملی پوشان است.
  بعد از وقت استراحت دوم سرویس میثم صالحی به بیرون رفت.
  رالی زیبای بین دو تیم به سود تایلندی ها تمام شد.
  در ادامه بازی هم رالی زیبایی شکل گرفت که تایلندی ها با یک جای خالی به سود تمام کردند.
  سرویس تایلندی ها در زمین ایران جای گرفت.
  گرفتن امتیازهای پی در پی تایلندی ها بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان را مجبور کرد تا در خواست وقت استراحت کند و با شاگردان خود صحبت کند.
  سرویس مجرد به تور خورد.
  آبشار زیبای صالحی در زمین تایلند جای گرفت.
  توپ میلاد عبادی پور روی تور تایلند دفاع شد.
  آبشار سرعتی توخته تبدیل به امتیاز شد تا سرمربی تیم ملی تیالند در خواست وقت استراحت کرد.
  در ادامه سرویس توخته به تور خورد.
  رالی زیبای بین دو تیم با اشتباه بازیکنان ایران به سود تایلندی ها شد.
  صابر کاظمی امتیاز ۲۵ را برای ایران به دست آورد تا ست اول به سود ایران با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به پایان برسد.
ست دوم/ ایران ۲۵ - تایلند ۱۲
 • ست دوم با امتیاز گیری ملی پوشان آغاز شد.
  سرویس میثم صالحی مستقیم تبدیل به امتیاز شد.
  آبشار سرعتی مجرد در زمین تایلند جای گرفت.
  آبشار تایلندی‌ها با دفاع ناقص روی تور ملی پوشان به بیرون رفت.
  صالحی امتیاز ۵ را برای ایران کسب کرد تا نتیجه ۵ بر ۲ شود.
  سرویس‌های رضا عابدینی در زمین تایلند جای گرف تا وقت استراحت اول در ست دوم با برتری ایران اعلام شود.
  آبشار زیبای عبادی پور امتیاز نهم را برای ایران به همراه داشت.
  امتیاز گیری ملی پوشان سرمربی تیم ملی تایلند را مجبور کرد تا در خواست وقت استراحت کند و با بازیکنان خود صحبت کند. نتیجه بازی تا این لحظه ۱۰ بر ۲ به سود ایران است.
  سرویس تایلندی‌ها به بیرون رفت تا امتیاز‌های ایران به ۱۱ برسد.
  آبشار بازیکنان تایلند در زمین ایران با دریافت همراه نبود.
  سرویس امیر حسین توخته با اختلاف زیاد به بیرون رفت.
  ناهماهنگی بازیکنان باعث شد تا امتیاز ۷ برای تایلندی‌ها به دست بیاید.
  امتیاز گیری پی در پی بازیکنان تایلندی بهروز عطایی را مجبور کرد تا در خواست وقت استراحت کند تا نکاتی را به شاگردانش منتقل کند.
  سرویس صابر کاظمی مستقیم تبدیل به امتیاز شد.
  صابر کاظمی باز هم با سرویس‌های خود تایلندی‌ها را آزار داد و امتیاز‌های پی در پی را برای تیم ملی والیبال ایران کسب کرد. وقت استراحت دوم در ست دوم با برتری ۱۶ بر ۸ به سود ایران اعلام شد.
  در ادامه سرویس میثم صالحی به بیرون رفت.
  تایلندی‌ها سرویس را به تور زدند تا امتیاز‌های ایران به ۱۸ برسد.
  رالی زیبای بین ۲ تیم به با دفاع روی تور بازیکنان ایران به سود ملی پوشان تمام شد.
  آبشار بازیکنان تایلندی با دفاع خوب روی تور بازیکنان ایران به سود ملی پوشان ایران شد.
  سرویس رضا عابدینی یک تکه به بیرون رفت.
  سرویس تایلندی‌ها به تور خورد تا ایران به امتیاز ۲۵ برسد و ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۲ به سود ملی پوشان ایران تمام شود.
ست سوم/ ایران ۲۵ - تایلند ۱۸
 • ست سوم همانند ست اول و دوم با امتیاز گیری ملی پوشان ایران آغاز شد.
  آبشار زیبای اسفندیار در زمین تایلند جای گرفت.
  توپ صابر کاظمی در زمین تایلند دریافتی را نداشت و تبدیل به امتیاز شد.
  سرویس جواد کریمی یک تکه به بیرون رفت.
  توپ بازیکنان تایلند به دفاع ایران برخورد کرد و به بیرون رفت.
  سرویس عابدینی مستقیم تبدیل به امتیاز شد.
  آبشار تایلندی ها مستقیم به بیرون رفت و امتیاز 8 برای ایران به دست آمد تا وقت استراحت اول در ست سوم با برتری ایران اعلام شود.
  رالی زیبای 2 تیم به سود بازیکنان تایلند تمام شد.
  توپ میلاد عبادی پور به تور خورد تا 2 تیم در امتیاز 9 برابر شوند.
  آبشار بازیکنان تیم ملی والیبال ایران توسط تایلندی ها دفاع شد تا برای اولین بار در این بازی از ملی پوشان پیش بیوفتند.
  سرویس عبادی پور برای ایران تبدیل به امتیاز شد.
  سرویس مجرد به طرز عجیبی در زمین تایلند جای گرفت تا ایران به امتیاز برسد.
  رالی زیبای بین 2 تیم که طولانی هم بود با آبشار تایلندی ها به سود آن ها تمام شد.
  در ادامه جای خالی زیبای اسفدیار امتیاز 15 را برای ایران به ارمغان آورد.
  رالی 2 تیم با هوشیاری صابر کاظمی به سود ملی پوشان شد تا امتیاز 16 به دست آید و وقت استراحت فنی دوم در ست سوم با برتری تیم ملی والیبال ایران اعلام شود.
  آبشار زیبای امین اسماعیل نژاد ایران را به امتیاز 20 رساند. نتیجه بازی تا این لحظه 20 بر 15 به سود ملی پوشان در جریان است.
  اختلاف امتیازی بین 2 تیم زیاد شد تا سرمربی تایلندی ها در خواست وقت استراحت کند و با شاگردانش صحبت کند.
  آبشار پر قدرت اسماعیل نژاد در زمین تایلند جای گرفت تا ایران 25 بر 18 ست سوم را هم از آن خود کند. تیم ملی والیبال ایران در مجموع 3 بر صفر از سد تایلند گذشت.
کد مطلب ۷۷۴۶۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما