لزوم آمادگی کامل در برابر آخرین تحرکات ضدایرانی ترامپ، اسرائیل و عربستان
۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۰
عربستان سعودی حتی در حل مسئله یمن تعیین کننده نیست
۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۵۱
محور مقاومت تا پایان دوره ترامپ در آمادگی کامل باشد
۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰
باید مراقب اقدامات عامدانه غرب در آینده برای تحریک جهان اسلام بود
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۳۶
در اسلام ستیزی غرب نباید از نقش صهیونیسم و موساد غافل بود
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۲۲
در وحدت اسلامی باید از شعار فاصله بگیریم/ تفکرات انحرافی مورد تایید اسلام نیست
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۲۱:۱۰
همبستگی جهان اسلام موجب عقب نشینی فرانسه می شود
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳
وحدت عینی در جهان اسلام با توجه به کارکردهای حیات بخش دینی محقق خواهد شد
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۶
صهیونیسم با همکاری وهابیتِ سعودی سعی در تخریب وحدت اسلامی دارند
۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۴
گفت‌وگو