کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تصاویر/هفتادو چهارمین جلسه شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ

1 آذر 1401 ساعت 19:34کد مطلب: 101671

آدرس مطلب :
https://www.razavi.news/fa/gallery/101671/1/تصاویر-هفتادو-چهارمین-جلسه-شورای-هنر-حضور-وزیر-فرهنگ

رضوی
  https://www.razavi.news