تأمین ارز همراه زائران اربعین حسینی
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۷
استقرار موکب‌های ایرانی در ۵۵ نقطه نجف
۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۲۱:۰۵
توصیه های رهبری سرلوحه فعالیت ها و برنامه ریزی های حج آینده
۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲
نرخ ویزای اربعین و بیمه و خدمات پزشکی جمعا نباید بیش از ۳۷۲ هزارتومان باشد
۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۷
هم صحبتی ملت های ایران و عراق در مسیر اربعین فرصتی برای توسعه روابط انسانی است
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۴۳
آیین های گروهی مذهبی، انسانیت را گسترش و خشونت و تروریسم را مهار می کند
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۰۱
پیشنهاد ایران برای کاهش هزینه حمل و نقل زائران اربعین در عراق
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۵
جزییات اسکان و تغذیه در اربعین
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۱
تأکید بر تأمین امنیت زائران و میزبانی مردم عراق در حماسه اربعین
۱۵ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۴۳
زیارت