وظیفه خطیر هنرمندان، ترویج فرهنگ رضوی است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۳
جشنواره تئاتر رضوی به خوبی جایگاه خود را در کشور تثبیت کرده است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۲۷
تئاتر رضوی ابزاری مناسب برای نهادینه سازی ارزش های دینی و معنوی
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۲۶
امروز جامعه بشری نیازمند دریافت مفاهیم ناب اخلاقی به روش های گوناگون است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۷
برگزاری جشنواره تئاتر رضوی گامی موثردر شناخت مردم با آموزه های دینی ست
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۷
جشنواره تئاتر رضوی نقش قابل توجهی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۶
جشنواره تئاتر رضوی بهترین ابزار برای تقویت هنر استان است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۲۷
بیان زیبایی کلام امام رضا(ع) در قالب تئاتر، تحقق نگاه حضرت است
۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۰۹
جشنواره تئاتر رضوی گامی موثر در خلق آثار ارزشی ماندگار است
۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۰۳
خراسان شمالی