جشنواره رضوی عامل پیوند هنرمندان است
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۶
شرط اجرای تئاتر خوب، تغذیه مضمونی و محتوایی کارگردان از جامعه است
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۳۵
پیشکسوت پرده خوانی و نقالی خراسان شمالی تجلیل شد
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۳۴
استمرار برگزاری جشنواره ها، به شکوفایی استعداد هنری کمک می کند
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۴۲
برگزیدگان دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی معرفی شدند
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۴۲
جشنواره تئاتر رضوی با سایر جشنواره‌های موضوعی کشور متفاوت است
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۱۳
استقبال مردم بجنورد از جشنواره تئاتر رضوی بی‌نظیر است
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۳
جشنواره تئاتر رضوی، آموزه‌های دینی را در جامعه اشاعه می‌دهد
۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۱۹
تجهیز سالن‌های اجرای تئاتر جشنواره رضوی با اعتبار ۴۴۰ میلیون تومانی
۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۱۸
خراسان شمالی