ارسال اين مطلب به دوستان

(( میوه روزه تقوا است/ مسلمانان صدر اسلام و مسلمانان معاصر ))