ارسال اين مطلب به دوستان

(( نیات واقفین فارس به سمت وقف‌های موردنیاز جامعه می رود / اوقاف مشاوره وقف نیات جدید ارائه می دهد ))