ارسال اين مطلب به دوستان

(( نظر رهبری درباره چندهمسری/خدا یکی و محبت یکی و یار یکی ))