خبرگزاری رضوی 14 آذر 1397 ساعت 11:23 http://razavi.news/fa/news/37460/اگر-اخلاق-نماز-تناسب-ندارد-مطمئنا-جایی-مشکل-داریم-ابزار-شدن-گزینش-استخدام-پست-تاسف-آور-چرا-نشانه-عظمت-انسان -------------------------------------------------- رئیس جمهور در اجلاس سراسری نماز: عنوان : اگر اخلاق ما با نماز تناسب ندارد، مطمئناً در جایی مشکل داریم/ابزار شدن نماز برای گزینش و استخدام و پست، تاسف آور است چرا که نماز نشانه عظمت انسان است -------------------------------------------------- رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نماز مساله اسلام نیست گفت: نماز حقیقت دین است که در واقع اتصال به خداوند است، چهره درخشان دین اتصال به خداوند است. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی سمنان، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز در دانشگاه سمنان افزود:نماز برای این نیست که سر اسلام و خدا بخواهیم منتی بگذاریم، حیات، سکون و آرامش ما در کنار نماز به وجود می آید. وی با بیان اینکه امام صادق(ع) درباره امام علی (ع) فرموده است امیرالمومنین (ع) هر کجا به مشکل برمی خوردند دو رکعت می خواندند اظهار داشت:امیرالمومنین(ع) با آن مقام و آن تربیتی که برگرفته از اشرف مخلوقات عالم پیامبراعظم (ص) بود، در برابر مشکلات نماز اقامه می کردند. رییس جمهوریافزود:در شرح حال حضرت صدیقه کبری آمده است، وقتی امیرالمومنین (ع) با پیکر بی جان حضرت فاطمه (ع) مواجه شدند، در آن سختیدو رکعت نماز اقامه کردند. روحانیبا اشاره به اینکه یکی از توفیق های حجت الاسلام محسن قرائتی این است که معانی را به زبان ساده بیان و قابل فهم می کند، گفت:اجلاس سراسری نماز نشست مبارک و معطری است به عطر والاترین عمل یک مومن و مسلمان که آن عطر نماز است. وی با بیاناینکه نماز یک عبادت صرف یا یک فرعمانند دیگر فروع دین نیست تاکید کرد: نماز همه چهره اسلام است، صورت اسلام نماز است. رئیس جمهوریبا اشاره به کلام امام علی (ع)افزود: جوهر دین ایمان به خدا و اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهی است، اما پرچم دین نماز است. روحانیا بیان اینکه کشورها را با پرچم می شناسند، تصریح کرد:دین بدون نماز قابل شناخته شدن نیست و نماز همان اصل عبودیت در کنار توحید است. رییس جمهوری با اشاره به اینکهعبودیت بی توحید معنا ندارد و توحید بی عبودیت ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند خاطرنشان کرد:تعبیرهای قرآن مجیدنسبت به نماز در اسلام، در همه ادیان الهی تعبیرهایی ویژه است. وی با تاکید بر اینکهمابه نماز نیاز داریم و این افتخارماست که خداونداجازه داده با او صحبت کنیم و از خداوند رحمان و رحیم یاد کنیم ادامه داد:این چه عبادتی است که از وقت شناسی، مکان شناسی و پاکی جسم و جان و نظم و ترتیب، شروع می شود. روحانینماز رابهترین وسیله هدایت دانست کهراه حق را به انسان نشان می دهد افزود: از دینی که همه مسلمانان در طول شبانه روز حداقل باید خداوند متعال را 10 بار با رحمانیت بخوانند، خشونت، بداخلاقی و تهمت خارج نمی شود. وی متذکر شد:اگر اخلاق ما متناسب با نماز ما نیست، پس جایی مشکل داریم که باید آن را حل کنیم. روحانی نماز را دارای قدرتی آرامش بخش دانست واظهار داشت:چه عنصری می تواند یک ملت بزرگ را در برابر ابرقدرت ها حفظ کند جز نماز و تکیه به لطف و رحمت الهی که در انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم. وی گفت:قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز دسته جمعی میان جوانان نشانه مذهبی و انقلابی بودن بود وبسیاری از روشنفکران معتقد نیز در این آیین شرکت می کردند. روحانی گفت: الان شرایط به نحوی دیگر است، آن زمان در تمام دانشگاه تهران یک دخترخانم با روسری در فضاهای عمومی ظاهر می شد اما در همان شرایط هم بسیاری از همین جوانان برای وقت نماز به مسجد دانشگاه می آمدند و نماز خود را اقامه می کردند، چرا که نماز همواره علامت ایمان و اسلام است. روحانیبا بیاناینکه برای اقامه نماز بیشتر بر جنبه جمعی سفارش شده است، گفت: نماز موجب احساس غرور و عظمت برای مسلمانان است و آنان با اقامه نماز، قدرت دینی خود را به گوش جهانیان می رسانند. رییس جمهوریبا اشاره به این که اقامه نماز اهمیت ویژه ایدارد، افزود: امروز با توجه بهفشار اقتصادی دشمنان، باید با تکیه بر خداوند استقامت کنیم و این مساله در نماز نهفته است. ویبا بیان این که اگر از طریق نماز به درگاه الهی متصل شدیم،از مشکلات عبور می کنیم، اظهار داشت:آنان که پای انقلاب اسلامی ماندند و در دوران دفاع مقدس همچون شهید بابایی فداکاری کردند همان هایی بودند که اهل نماز بودند و این قدرت بود که ما را در برابر توطئه های شدید حفظ کرد. ویبا تاکید بر اینکهنماز باید از خانه و خانواده شروع شود و رفتار پدر و مادر در مسیر ترویج نماز باشد تصریح کرد:گسترش نماز در جامعه نیازی به گفتن ندارد بلکه باید با عمل مردم را به نماز دعوت کرد. روحانیگفت: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد حجاببا زنان بحث نمی کردیم، بلکه این خودشان بودند که وقتی می دیدند دین اسلام عامل تحرک است، حجاب را می پذیرفتند. ویمتذکر شد:نماز باید از خانه و خانواده شروع شود و رفتار پدر و مادر در مسیر ترویج نماز باشد، گسترش نماز در جامعه نیازی به گفتن ندارد بلکه باید با عمل مردم را به نماز دعوت کرد. وی بیان کرد: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، راجع به حجاب با زنان بحث نمی کردیم، بلکه این خودشان بودند که وقتی می دیدند دین اسلام عامل تحرک است، حجاب را می پذیرفتند. روحانیبا بیان اینکه همه یک هدف بلند داریم که در سایه وحدت و یکپارچکی و اتصال به حق امکانپذیر است گفت:امروز نیاز به استعانت از خدا داریم در این شرایط باید ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار کنیم. روحانی با اشاره به اینکه تلاش کنیم نماز ابزاری برای درجه، پست و مقام نشود گفت: من ناراحتم از اینکه در گزینش ها سئوالاتی از جوانان پرسیده می شود که آنان را دروغگو و ریاکار بار می آورد و این اشکال از ماست که دین را به صورت واقعی معرفی نکرده ایم. رییس جمهوریاظهار داشت:نماز باید به عنوان وظیفه، فخر، عظمت انسان، نیایش و استعانت از خداوند اقامه شود نه برای مسائل ریز و جزئی و همه باید به مساجد، نمازها و اجتماعات خود افتخار کنیم. وی با تاکید بر اینکهاگر قصد ترویج نماز داریمباید از خانه، خانواده و مدرسه شروع کنیم و در این مسیر آموزش و پرورش بزرگترین وظیفه را برعهده دارد ادامه داد:معتقدم که همه پول های مرتبط با اقامه نماز را به دبستان بدهیم که در آنشخصیت ها ساخته می شود و همه افراد مخلص، ساخته شده دبستان و خانواده هستند. رییس جمهوریبا تاکید بر اینکه اساس دین اسلام،انتخاب است وبا زور و اجبار دین درست نمی شود خاطرنشان کرد:نماز پناه همه برای معنویت، دنیا، آخرت، قدرت روحی، افزایش توان و ایستادن در برابر مشکلات زندگی و فشارها است. این اجلاس تا عصر چهارشنبه در سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان ادامه دارد.