خبرگزاری رضوی 16 خرداد 1399 ساعت 12:46 http://razavi.news/fa/video/56484/توصیه-امام-خمینی-ره-خصوص-احترام-پدر -------------------------------------------------- عنوان : توصیه امام خمینی(ره) در خصوص احترام به پدر -------------------------------------------------- متن :