خبرگزاری رضوی 24 بهمن 1398 ساعت 22:29 http://razavi.news/fa/news/52042/تشکیل-یک-مجلس-قوی-دشمنان-ملت-ناامید-تر-گذشته-می-کند -------------------------------------------------- سخنگوی شورای نگهبان: عنوان : تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت را ناامید تر از گذشته می کند -------------------------------------------------- تهران - عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه در توئیتی گفت: تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت را ناامیدتر از گذشته می کند. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، کدخدایی در این توئیت بیان داشت: تحریم انتخابات و شعار رای بی رای، سیاستشکست خورده مخالفان جمهوریت و حاکمیت اکثریت بر اقلیت است.تشکیل یک مجلس قوی دشمنان ملت را نا امیدتر از گذشته می کند.