۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۱

کتاب معرفت شناسی سینوی اثر شایسته تقدیر جشنواره کتاب سال دانشجویی شد

کتاب معرفت شناسی سینوی اثر شایسته تقدیر جشنواره کتاب سال دانشجویی شد
به گزارش خبرگزاری رضوی به نقل از ایکنا، اين مجموعه دو جلدي، تلاش دارد با معرفي اضلاع هندسه معرفت‌شناختي ابن‌سينا، به تبيين هريک از آنها پرداخته، دورنما و جغرافيايي از آراي معرفت‌شناسانه او به دست دهد؛ ميان اين مجموعه و ديدگاه‌هاي رقيب مقايسه کند و کارآمدي آن را نشان دهد.

نويسنده در جلد اول کوشيده است با توضيح ساحت‌هاي حواس، به چيستي حواس، کارکرد و اعتبار آنها بپردازد.

به اين منظور، با تبيين تمايز ميان ادراک و احساس، ترتيب زيستي و معرفت‌شناختي قوا و کارکرد هر يک از قواي دروني، به ويژه قوه واهمه، به اين پرسش مهم پاسخ داده است که چگونه احساس، که مشترک ميان انسان و حيوانات است، به امري معنادار و معرفت‌بخش تبديل شده و سرانجام، زمينه‌ «تعقل» را فراهم مي‌کند.

نويسنده با تمايز نهادن ميان اقسام واهمه، رسالت مهم را بر عهده واهمه انساني نهاده و آن را قوه فعّال معرفي کرده است.  

در جلد دوم، که به حوزه عقل اختصاص دارد، نويسنده تلاش دارد به چيستي ساحت‌هاي عقل و سپس بيان کارکردها و اعتبار ادراکات عقلي بپردازد.

به اين منظور، به بيان دو‌ گانه‌هاي مهم ابن سينا، يعني عقل نظري و عملي، عقل فعال و منفعل پرداخته، تلاش کرده تا مشکلات آنها را حل، ميزان تأثيرپذيري و تأثيرگزاري عقل را توضيح دهد. مهم‌ترين بحث ديگر اين مجموعه، تبيين ارتباط عقل و حواس است.

نويسنده با بيان ميزان وابستگي عقل به حواس، به دسته‌بندي ادراکات عقل، شيوه به‌دست آوردن هريک از آنها و ميزان اعتبارشان پرداخته است. با توجه به ارتباط عقل و حواس، تقدم و تأخر منطقي هر يک و سپس عقل‌گرايي و حس‌گرايي ابن‌سينا را بررسي کرده است.
کد مطلب ۲۵۱۰۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما