۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۶

کتاب «ارزش و اعتبار رویا در منابع اسلامی» منتشر شد

کتاب «ارزش و اعتبار رویا در منابع اسلامی» منتشر شد
به گزارش خبرگزاری رضوی، کتاب «ارزش و اعتبار رویا در منابع اسلامی» کاری مشترک از دکتر مصطفی عباسی مقدم و ابراهیم خرمدشتی منتشر شد.
این کتاب که از سوی انتشارات دارالعلم به زیور طبع آراسته شده  درباره ماهیت و ارزش رویاهایی که انسانها به ویژه مومنان در خواب می بینند کنکاش نموده و دیدگاههای قرآن و حدیث و دانشمندان اسلامی را دسته بندی و ارائه می کند و در جمع بندی رهنمودهای روشنی درباره میزان اعتبار و ارزش انواع رویاها به دست می دهد.
خواب و رؤیا، یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان و دریچه ای به عالم دیگر است که در منابع دینی درباره آن مطالب بسیاری ذکر شده است. در قرآن کریم واژه های «نَوم، نُعاس، سِنّه، رَقَد، رؤیا و احلام» به کار رفته است که به معنای خواب و آنجه انسان در خواب می بیند، می باشد. از طرفی در متن جامعه هم درباره اعتبار و اعتنای به رؤیا، مطالبی مشاهده می شود که با آنچه متن آیات و روایات آمده، فاصله محسوسی دارد. این دوگانگی سبب ایجاد پرسشهای مهمی شده است، از جمله: آیا رؤیاها همگی قابل باور و پذیرش هستند یا خیر؟ ملاک ارزشگذاری رؤیاها چیست؟ آیا بین رؤیاهای افراد مختلف در لحاظ ارزش و اعتبار تفاوتی هست؟ این کتاب پاسخ این پرسشها را از منظر آیات قرآن، روایات معصومان، دانشمندان اسلامی و روان شناسان مادی گرا بررسی می کند.
اهداف تحقیق عبارتند از:
۱-نگاهی به ابعاد مفهومی رؤیا، عوامل، آثار وتبیین اندکی از بخشی از ابعاد زندگی روحی و معنوی انسان.
۲-دسترسی به نظرات قرآن و حدیث پیرامون خواب و رؤیا.
۳-کمک در جهت شناخت رؤیاهای معتبر و غیر معتبر از دیدگاه دین.
۴-ممانعت از اثرپذیری های نادرست از رؤیاها و بخصوص جلوگیری از سوء استفاده های موجود در این زمینه در جامعه.

در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: آیا رؤیاها همگی قابل باور و پذیرش هستند یا خیر؟ آنچه که در متن جامعه در زمینه اعتبار و اعتنای به رؤیا مشاهده می گردد تا حدودی مخالف آن چیزی است که نصّ آیات و روایات گویای آن هستند. با رجوع به آیات و روایات و منابع دینی به این پی می بریم که سطح اعتبار برای رؤیا با توجه به شرایط و عواملی که در خواب و رؤیا مؤثرند، تعیین می شود. از لحاظ اعتبار میتوان رؤیاها را به اقسام متعدد از جمله رؤیاهای مطابق با واقع، موافق با عقل و شریعت و رؤیاهای بی اعتبار مانند رؤیای کافر تقسیم کرد.
در زمینه میزان اعتبار رؤیا نظرات گوناگونی وجود دارد. از جمله اینکه اخباریون شیعه از قبیل محدث نوری و سید نعمت الله جزایری برای رؤیا اعتبار زیادی قایلند. معتزلیان اهل سنت نظیر ابوعلی جبائی و نظام معتزلی و نیز فلاسفه مادی از جمله طیفی از روانشناسان مادیگرا همچون فروید، هیچ ارزش و جایگاهی برای رؤیا قائل نیستند و فلاسفه مسلمان و فقها نیز هرچند رؤیا را بی اهمیت نمی دانند اما اعتباری اندک برای آن در نظر دارند.
مرجع : مهر
کد مطلب ۱۷۹۳۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما