۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۲
خبرگزاری رضوی بررسی می کند؛

شاخصه های گفتگوی هدفمند در حل منازعات مذهبی در آموزه های رضوی

شاخصه های گفتگوی هدفمند در حل منازعات مذهبی در آموزه های رضوی
فرهنگ و جامعه/  با توجه به تبیین دوران حیات امام رضا(ع) و الزام در به کار گیری روش گفتگوی هدفمند و رو در رو در قالب مناظره برای تفهیم معارف و جذب حداکثری مخاطبان توجه به شاخص هایی در جلسات گفتگوی مناظره ای اهمیت دارد زیرا توجه و تمسک بدان در برقراری گفتگوی هدفمند مفید که موجب تصحیح و روش سازی افکار و اعتقادات جامعه امروزی است ثمر بخش خواهد بود.
در مناظره های حضرت برخی شاخص ها اعم از مخاطب شناسی، استدلال بر اساس فهم مخاطب، موضوع شناسی، بهره گیری از تشبیه و تمثیل، استفاده از مشترکات، سخن گفتن به زبان مخاطب، استدلال بر اساس مسلمات مخاطب، استدلال با براهین عقلی،رعایت انصاف، تکریم و احترام و شخصیت دهی، ارائه اصول کلی برای تبیین حقیقت و ارتباط با مردم در اولویت قرار دارد.
روش حل و فصل منازعات مذهبی را می توان در آموزه های امام رضا(ع) جستجو کرد، هنگامی که با وجود کنترل حضرت از سوی خلیفه عباسی و تعدد فرقه ها در فضای باز فرهنگی آن زمان، حضرت با استفاده مناسب از گفتگو های مناظراتی ارزشمند و روشمند به روش نگری نگرش ها وتفهیم درست معارف دین پرداخته است.
با توجه به نقش اساسی انصاف در اعتراف مخاطب نسبت به کژی های نگرشی و افکاری و پذیرش حق و رفع و نزاع های مذهبی به کارگیری آن در منش رفتاری ئ علمی آن حضرت نمود فراوانی در همه مناظرات داشته است.
حضرت در اینگونه گفت و گوهای خویش توجه شایانی به اصل مخاطب شناسی و موضوع شناسی داشته و در فرآیند گفتگوهای مناظراتی از اصول مشترک و مورد قبول طرفین به خوبی بهره می گرفته است. بر پایی مناظرات امام رضا(ع) برپایه اصل انصاف و تکریم و شخصیت دهی مخاطب بوده و برای القا صحیح معارف دین، از برهان های عقلی و قابل قبول همگان استفاده می کرده است. البته همه این جوانب زمانی برای رفع اختلافات و نزاعات مذهبی کار ساز و کارآمد خواهد بود که آگاهی کامل بر موضوع مورد بحث و به همان نسبت نقاط ضعف و مثبت نگرش مخاطب وجود داشته باشد امری که در شخصیت امام رضا(ع) وجود داشته و بدین جهت توانایی آن حضرت در اجرای گفتگو مناسباتی مفید و انکار ناپذیر است.
کد مطلب ۴۱۱۳۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما