۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۹
بررسی دوست و هم نشین از منظر امام رضا(ع)؛

کمال هم نشین در من اثر کرد...

کمال هم نشین در من اثر کرد...
فرهنگ و جامعه/ حضرت رضا(ع) برای دوستی و هم نشینی ارزش والایی فائل شدند. ایشان در این زمینه الگوهای رفتاری مناسبی را از خویش نشان دادند تا مسلمانان بتوانندچگونه زیستن را بیاموزند و تجربه کنند. امام هشتم(ع) ضمن ارائه معیارهای دوستی جلوه های برادری را اینگونه نشان دادند: مهربانی با زیردستان، همسان دیدن همگان، عذر پذیری، مشارکت در برنامه های مسلمانان، هدیه دادن، عیادت از بیماران، دعا برای دوستان،خدمت به همگان، مشورت، ادای حقوق برادران، دفاع از آبروی مردم و... 
جایگاه و ارزش دوستی و هم نشینی از دیدگاه حضرت ثامن الحچچ تا بدان پایه بوده که دوستی سبب ملحق شدن دوست به دوست در قیامت بیان شده است. به بیان دیگر هر کس محبت دیگری در دلش باشد و با وی رفاقت کند در روز قیامت با او محشور خواهد شد.
امام رضا(ع) می فرمایند:« هنگام برپا شدن قیامت هر گروهی با کسی که به وی محبت داشته است محشور خواهد شد و در وصف آنان قرار می گیرد.
از آنجا که هم نشینی و رفاقت موجب تاثیر و تاثر متقابل میان دوستان می شود حضرت رضا(ع) مواردی را برای محدود کردن رابطه های دوستانه بیان داشته اند. ایشان از شرکت در چلسات گناه نهی فرمودند زیرا انسان با شرکت در چنین محافلی تاثیر می پذیرد و آهسته آهسته گناه برای وی امری عادی می شود.
امام رئوف فرمودند:« مومن کسی است که رد مجالس گناه و بی حیایی شرکت نکرده و از آن اجتناب می ورزد..
واضح است که رفاقت  ها و هم نشینی ها آثاری را در پی خواهد داشت که شاید قابل جبران نباشد. گاهی با شرکت در محفلی  انسان چیزی می بیند یا می شنود و این دیدن یا شنیدن او را برای یک عمر از مسیر راست دور خواهد کرد.
بسیاری از زندانی ها و مجرمان و کسانی که پای چوبه دار رفتند انحراف آنان از یک رابطه ساده یا یک مجلس معمولی اغاز شده است لذاباید به رابطه ها و رفاقت ها بیش از پیش توجه کرد و با هرکس ننشست و با هر کس نرفت.
امام رضا(ع) با تعبیری تند از هم نشین با سلاطین پرهیز دادند و فرمودند:«  هرگز اولین نشست را با سلاطین برگزار نکن»
کد مطلب ۴۱۰۷۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما