۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۲
این بار سخن از خشونت علیه مردان

خشونت عليه مردان، موضوع مغفول مانده‌ای كه بیان آن هيچ كس را خشنود نمی‌کند

خشونت عليه مردان، موضوع مغفول مانده‌ای كه بیان آن هيچ كس را خشنود نمی‌کند
فرهنگ و جامعه/ به گزارش خبرگزاری رضوی، خشونت موضوعي است كه همواره مورد بحث روانشناسان و جامعه شناسان بوده و خانواده نیز يكي از نهادهاي با اهميت و تحت تاثير اين امر است، خشونت اعمال شده بين اعضاي خانواده تاثيرات وسيعي بر افراد و طبعا جامعه خواهد داشت. اما اعمال خشونت از سوي نقش هاي مختلف خانواده در اشكال و آمار متفاوتند. در واقع تا صحبت از خشونت در خانواده به ميان ميايد خشونت عليه زنان و نهايتا كودكان اولين واژه هاي آشناست؛ اما طي گزارش حاضر اينبار نوعي از خشونت مورد بحث است كه تحت عنوان خشونت عليه مردان معرفی می شود، در واقع آسيب هايي كه جنس مرد را در خانواده نشانه مي گيريد، موضوعي مغفول مانده است و دلائل بسياري موجب آن مي باشند.
خشونت اشكال متفاوتي دارد كه در مورد مردان در خانواده از پرتاپ اشيا ،خشونتهاي كلامي تا آسيب هاي فيزيكي را شامل مي شوند. طبعا بسياري از آن ها بدلايل فرهنگي و تمسخر سايرين از چهارچوب خانه درز نميكند.
تمدني كارشناس ارشد مشاوره خانواده در مصاحبه با خبرگزاری رضوی موضوع كليشه هاي جنسيتي را امري مهم دانسته و عنوان كرد: وجود اين كليشه ها در ذهن افراد و تقسيم بندي امور بر اين اساس منجر به شكل گيري مرد و زن ايده ال شده كه توقعات افراد را از يكديگر بالا ميبرد.
وي افزود:شكل گيري ذهنيت مرد توانمند و مرد قدرتمند باري بر روي جنس مرد قرار داده و انها را تحت سلطه قرار ميدهد.
تمدني گفت در دنياي كنوني زنان با اگاهي ها و استقلال عملي كه پيدا كرده اند بدنبال شكستن كليشه هاي جنسيتي خود هستند كه البته اين موضوع لزوما منجر به خشونت هاي مورد بحث نميباشد.
سيد جواد ميري مدير گروه جامعه شناسي اديان در پژوهشكده مطالعات اجتماعي نيز در همين خصوص تصريح كرد:در دنياي كنوني زنان نقش برجسته تري پيدا كرده اند و روندهاي جهاني رو به كاهش جايگاه مردانگي رفته است.
وي خاطر نشان كرد: در جامعه ايران علي رغم رشد جايگاه زنان و تحولات ايجاد شده هنوز هم ساختارهاي احتماعي و فرهنگي ما درگير مسئله مرد سالاري هستند.
ميري با اشاره به آسيب هاي اجتماعي موجود در حاشيه شهرها و كلان شهرها مانند اعتياد و... گفت: چنين اموري ميتواند جايگاه مردان را در خانواده تضعيف و منجر به رفتارهاي عليه آنان بشود.
وي افزود در جامعه ايران علي رغم عدم حضور زنان در جايگاه هاي مهم، تفكيك آنها از مردان موجب شده است كه انها بيش از پيش وارد جامعه شوند و در فضاهاي زنانه مديريت را بعهده بگيرند كه اين خود منجر به افزايش قدرت زنان شده است.
ميري اين حضور پررنگ زنانه را موجب شكل گيري كشاكش ها و ديالكتيك هايي ميداند كه باعث شده زنان ديگر نتوانند مانند قبل رفتار كنند كه اين خود با مسئله الگوهاي ذهني شكل گرفته مردان دچار تناقض مي باشد.
وي مسئله خشونت را در خانواده داراي طيف وسيعي از رفتارهاي كلامي و ..عنوان كرده كه طرح آن در طبقات پايين جامعه را بدليل وجود تابوهاي موجود سخت و دور از ذهن مينمايد.
ميري عنوان خشونت عليه مردان را بدليل عدم ثبت و عدم امكان دسترسي موضوعي دانسته كه نيازمند پايش و تحقيقات ميداني وسيع است.
وي نقش رسانه ها را نيز در شكل گيري ذهنيت افراد بسيار مهم ميداند و با انتقاد از تصوير يكسان ارائه شده توسط سريال ها توجه به محتواي سريال ها را امري حائز اهميت عنوان كرد.
ميري گفت:همچنين جوك هاي طرح شده نيز ميتواند خشونت هاي كلامي را تقويت كرده و منجر به رفتارهاي خاصي گردد.
نهايتا آنچه داراي اهميت است موضوع عدم ثبت آمار صحيح و دقيقي از مسئله خشونت عليه مردان است چرا كه يا آمار دقيقي وجود ندارد و يا شايد بدليل طيف وسيع خشونت هاي صورت گرفته عليه زنان آنرا به مسئله ايي دور از اهميت بدل كرده است. اما حال به هردليلي كه باشد چه افزايش اگاهي زنان نسبت به حقوق خود و چه تضعيف جايگاه مردان در خانواده بايد گفت خشونت داراي ابعاد بسياري است كه حتي مردان بواسطه ي ذهنيت مرد سالارانه از ابراز آن ابا داشته و اين موضوع را در بسياري از موارد مسكوت ميگذارند.
کد مطلب ۳۸۳۳۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما