۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۷

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضرت شاهچراغ(ع)

عکاس: احمدرضا مداح
 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

 • مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

  مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستان حضضرت شاهچراغ(ع)

کد مطلب ۶۵۸۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما