۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۵

گزارش تصويري: پايان دو ماه سياه‌پوشي با اهتزاز پرچم سبز رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

 • آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

  آيين تعويض پرچم سياه گنبد مطهر رضوي

مرجع : عكس رضوي
کد مطلب ۴۸۰۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما