۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۶
گزارش تصویری:

نواوستی، آیین میلاد آب های روان

خبرگزاری رضوی؛ جای جای خطه گل آذین اردبیل با مردمان مهربانی که دارد، سرشار ازنمایش ها و آئین های است که هریک با فرهنگ مردم این دیار عجین است. این آیین ها که هریک آداب مخصوص خود را دارند و در مناسبت هایی خاص اجرا می شوند، نماد محبت و مهربانی مردم و نشانگر فرهنگ غنی مردم این دیار است. یکی از این آئین های کهن که در استقبال از بهار و در آستانه حلول دوباره خورشید بهاری شکل اجرایی به خود می گیرد، کهن آیین «نو اوستی» است که مردم بویژه زنان و دختران دم بخت اردبیلی در صبح روز آخرین چهارشنبه سال به کنار چشمه ها و یا رودخانه ها رفته و با سپردن آرزوهای خود به آب روان، برای گشایش بخت خود دعا می کنند.در این مراسم که جلوه ای از عشق و محبت اهالی به نعمت های الهی و نشانه شکرگزاری از حضرت احدیت است، زنان و دختران با در دست گرفتن جارو، قیچی و کوزه سفالی در کنار آب های روان، آرزو های خود را در قالب آیین هایی به آب روان می سپارند.گروهی از اهالی بر این باورند که صبح آخرین چهارشنبه سال، میلاد دوباره آب های روان است. زنان، کوزه های کهنه را شکسته و کوزه های سفالی نو و تازه را که خریده اند، پر از آب کرده و به چهار گوشه خانه، از آب کوزه ریخته تا کهنگی ها را از زندگی شان دور و نشاط و شادمانی و سرور را برای اهل خانه هدیه کنند. زنان و دختران با جاروهایی که در دست دارند، آب چشمه و رودخانه را جارو می کنند که جارو کردن آب، نماد جارو کردن و از بین بردن کدورت و ناپاکی ها از دل است. عکاس: امیررضا نوریان
 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

 • نواوستی، آیین میلاد آب های روان

  نواوستی، آیین میلاد آب های روان

کد مطلب ۴۰۵۷۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما