اصول زبان تعزیه، موسیقی است/جامعه جوان امروز ما تا حدود زیادی با تعزیه بیگانه است
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۵۵
میرباقری فیلم «حضرت خدیجه(س)» را می‌سازد
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴
آستان خورشید؛ آثاری از 26 استاد بزرگ خوشنویسی خراسان رضوی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴
ما دالان صنعت نمی‌خواهیم
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱
فیلمساز شیعه، عنوانی پرافتخار است/ عدم پرداخت جهانی به موضوعاتی دینی در سینمای ایران
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۰
موزه و خوشنویسی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۵
شعر حافظ و موسیقی ایرانی/حافظ،‌ برای مردم است
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۶
اسطوره، داستان‌گونه‌ای با حقایق پنهان
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰
کاری در حوزه دین ارزشمند است که در شرایط امروز جامعه تولید شود 
۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰
هنر