چشم دل باز کن که جان بینی/در آداب عبادت
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۱۲
چرا ز گوشه عزلت، برون نمی آیی؟ /در نکوهش عزلت نشینی
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۰۸
خراسان رضوی پیشگام ترین استان در رسیدگی به کودکان طیف اوتیسم است
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۴:۱۶
جسارت بیشتر برای مواجهه با قدرت و نقد اجتماعی!/ سرمایه اجتماعی؛ نیازِ جامعه شناسی در مشهد
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۴:۱۵
وحشت از عاشقانه های خیالی
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۵
تو مرا بخوان به نیکی محال است بر نگردم/ در آداب دعوت به نیکی
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸
تشیع ایرانی یک فرآیند از صفویه تا به امروز بود/ سوژه مخاطب ایران آینده یک افق جهانی است
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۳۹
بیفتد آن که در این راه با شتاب رود/در نکوهش و پرهیز از شتابزدگی در زندگی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱
در عرصه فرهنگ تمرکز ما صرفا بر روی باورهاست/ فلسفه شكل گيری شورای انقلاب فرهنگی در طول سالها دچار تغيير شده
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ۲۳:۳۰
فرهنگ و جامعه